Kas īsti nozīmē  vārds komersants latviešu valodā? Iesākumā jāatzīst ka tas ir svešvārds. Pavirši skatoties uz šo vārdu liekas, ka tas ir saistīts ar komerciju (angļu: Commerce), kas viennozīmīgi saistīts ar tirdzniecību. Bet Latvijas likumu izpratnē, ar visu tautoloģisko likuma skaidrojumu par komersantu, komersants ir persona, kas reģistrējies saimnieciskās darbības veikšanai ar peļņas nolūku, pie tam kategoriski ir aizliegts reģistrēties par komersantu un atrunāties, ka šī darbība nav saimnieciska darbība ar mērķi pelņas gūšanu. Vienlaikus definējot komersanta pamattiesības:

 

  1. Komersants ir komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).
  2. Komercdarbība ir atklāta saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants. Komercdarbība ir viens no uzņēmējdarbības veidiem
  3. Saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību.
  4. Komercdarbības ierobežojumus drīkst noteikt tikai ar likumu vai pamatojoties uz likumu.
  5. Komersantam ir tiesības brīvi izvēlēties komercdarbības veidus, kas nav aizliegti ar likumu

     

Komersanta statusu Latvijas likumdošana nosaka komerclikums.  Un pie tā arī pieturēsimies: reģistrējusies persona, saimnieciska darbība, neatkarība.